New Acquisitions

 
 
Results 181 - 200 of 366   << Previous   Next >>
Sort Ascending Accession Number Sort Descending Sort Ascending Call Number Sort Descending Sort Ascending Title Sort Descending Sort Ascending Author Sort Descending Sort Ascending Location Sort Descending
UCASM002458 PL 5546 R48 A44 2013 Panitikan ng rebolusyon (g1896) : isang paglingon at katipunan ng mga akda ni Bonifacio at Jacinto Almario, Virgilio S. College of Arts and Sciences Library
UCASM002459 PL 5533 L45 2013 Mga lektura sa panitikang popular College of Arts and Sciences Library
UCASM002460 PL 5875.6 P44 2015 Pagdakep sa ilahas : koleksyon ng mga bagong akda sa Kinaray-a College of Arts and Sciences Library
UCASM002461 PL 6110.1 R6 2013 Bisayan grammar and notes on Bisayan rhetoric and poetics and Filipino dialectology Romu‚aldez, Norberto College of Arts and Sciences Library
UCASM002462 PL 6058.9.B3 C78 2013 Kung sino ang kumatha ng "Florante" : kasaysayan ng buhay ni Francisco Baltazar at pag uulat ng kanyang karununga't kadakilaan Cruz, Hermenegildo College of Arts and Sciences Library
UCASM002463 PL 6054 P36 2013 Pandiwa: lathalaan para sa wika at kultura. College of Arts and Sciences Library
UCASM002465 GR 325 C36 2015 Ya manga kasamputanen na manga Tagakaulo : ang mga Sugilanon sa mga Tagakaulo = (The stories of Tagakaulos) Camposano, Siverlyn Maghinay- College of Arts and Sciences Library
UCASM002466 PL 6153 B47 2016 The best of Dagmay 2: 2010-2012 College of Arts and Sciences Library
UCASM002467 DS 675.8 R5 A95 2014 Rizal's true love Araneta-Cruz, Gemma College of Arts and Sciences Library
UCASM002468 PL 6178.4 T53 P36 2010 Panagbiahe Tiama, Aida Campos College of Arts and Sciences Library
UCASM002469 PL 6173.4 P46 A53 2010 Ang mga anak sang Montogawe : kag iban pa Perez, J.V.D. College of Arts and Sciences Library
UCASM002470 PL 6174.4 S25 S57 2010 Siso sakradang : ug iba pa nga mga siday han tagoangkan Salvacion, Janis Claire B. College of Arts and Sciences Library
UCASM002471 PL 6181.4 H57 O33 2010 Oda sa tadik : asin iba pang bersong Bikol Hipolito Jerome M. College of Arts and Sciences Library
UCASM002472 DS 666 A3 O25 2009 Agta-Tabangnon of Camarines Sur Obias, Jose Fernando P. College of Arts and Sciences Library
UCASM002473 DS 666 K3 G37 2009 Kalinga of Cordillera Garming, Maximo B. College of Arts and Sciences Library
UCASM002474 DS 666 I115 W45 2009 Ibaloy of Benguet White, Rosalyn Fianza College of Arts and Sciences Library
UCASM002475 DS 666 I85 S35 2009 Ati of Guimaras Sansait, Jose Rene M. College of Arts and Sciences Library
UCASM002476 DS 666 A22 A54 2009 Abaknon of Samar Dorado, Joycie College of Arts and Sciences Library
UCASM002477 DS 666 T3 J34 2009 Tagbanuwa of Palawan Jagmis, Noel Dengen College of Arts and Sciences Library
UCASM002478 DS 666 A32 /D45 2009 Aklanon of Panay De Juan, Alexander C. College of Arts and Sciences Library
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>