New Acquisitions

 
 
Results 201 - 220 of 397   << Previous   Next >>
Sort Ascending Accession Number Sort Descending Sort Ascending Call Number Sort Descending Sort Ascending Title Sort Descending Sort Ascending Author Sort Descending Sort Ascending Location Sort Descending
UCASM002446 CD 2213 P67 2016 Professionalizing archiving in the Philippines : a documentation of four National Archives Congresses College of Arts and Sciences
UCASM002447 DS 688.P19 B33 2015 The Magalang book : the historical life and culture of a Kapampangan town (1605-2015) Bartoro, Louie Aldrin L. College of Arts and Sciences
UCASM002448 PL 6183.6 T84 2012 Tuglung : a Kapampangan journal College of Arts and Sciences
UCASM002449 DS 689 M24 M34 2014 Manila : selected papers of the 23rd annual Manila Studies Conference, August 7- 9, 2014 College of Arts and Sciences
UCASM002450 PL 6058.8 L86 2014 Paunang salita : pieces of a teacher's mind Lumbera, Bienvenido College of Arts and Sciences
UCASM002451 BL 2130 S58 2015 Shuntug : mga kabundukan sa kasaysayan at kalinangang Pilipino College of Arts and Sciences
UCASM002452 DS 686.2 B46 A3 2015 Rites of passage: the late American regime in the Philippines, the Japanese occupation, independence day 1946 Benitez, Josefa Castro College of Arts and Sciences
UCASM002453 PZ 8.1.M296 M43 2013 Mga kaalamang-bayan ng Cordillera: is-torya shi Tubday, is-istolya id Sagada, a-apoh ad Ifugao : (may kauukulang salin sa Filipino) College of Arts and Sciences
UCASM002454 PL 6058 A46 2014 Si Balagtas at ang panitikan para sa kalayaan Almario, Virgilio S. College of Arts and Sciences
UCASM002455 M 1578 A94 2007 Mga Awiting bayan para sa korong Pilipino : 15 new choral works and arrangements in various Philippine languages College of Arts and Sciences
UCASM002458 PL 5546 R48 A44 2013 Panitikan ng rebolusyon (g1896) : isang paglingon at katipunan ng mga akda ni Bonifacio at Jacinto Almario, Virgilio S. College of Arts and Sciences
UCASM002459 PL 5533 L45 2013 Mga lektura sa panitikang popular College of Arts and Sciences
UCASM002460 PL 5875.6 P44 2015 Pagdakep sa ilahas : koleksyon ng mga bagong akda sa Kinaray-a College of Arts and Sciences
UCASM002461 PL 6110.1 R6 2013 Bisayan grammar and notes on Bisayan rhetoric and poetics and Filipino dialectology Romu‚aldez, Norberto College of Arts and Sciences
UCASM002462 PL 6058.9.B3 C78 2014 Kung sino ang kumatha ng "Florante" : kasaysayan ng buhay ni Francisco Baltazar at pag uulat ng kanyang karununga't kadakilaan Cruz, Hermenegildo College of Arts and Sciences
UCASM002463 PL 6054 P36 2013 Pandiwa: lathalaan para sa wika at kultura. College of Arts and Sciences
UCASM002465 GR 325 C36 2015 Ya manga kasamputanen na manga Tagakaulo : ang mga Sugilanon sa mga Tagakaulo = (The stories of Tagakaulos) Camposano, Siverlyn Maghinay- College of Arts and Sciences
UCASM002466 PL 6153 B47 2016 The best of Dagmay 2: 2010-2012 College of Arts and Sciences
UCASM002467 DS 675.8 R5 A95 2014 Rizal's true love Araneta-Cruz, Gemma College of Arts and Sciences
UCASM002468 PL 6178.4 T53 P36 2010 Panagbiahe Tiama, Aida Campos College of Arts and Sciences
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>