New Acquisitions

 
 
Results 201 - 220 of 404   << Previous   Next >>
Sort Ascending Accession Number Sort Descending Sort Ascending Call Number Sort Descending Sort Ascending Title Sort Descending Sort Ascending Author Sort Descending Sort Ascending Location Sort Descending
UCASM002439 Z 3299 M68 2011 The Movement for independence in the Philippines, 1896-1898 : calendar of documents in the archives of the Cuerpo de Vigilancia de Manila, National Commission for Culture and the Arts College of Arts and Sciences
UCASM002440 P 306.8 P6 S25 2009 Salin-suri : panimulang pagmamapa ng mga larangan ng pag-aaral ng pagsasalin sa Filipinas : ikatlong sourcebook ng Sangfil College of Arts and Sciences
UCASM002441 DS 676.8 P6 V46 2016 Mariano Ponce y Collantes: makabayan,bayani Veneracion, Jaime Balcos College of Arts and Sciences
UCASM002442 DS 689.M2 L53 2017 Dilao: urban and cultural history of Paco Lico, Gerard College of Arts and Sciences
UCASM002443 D767.4 C47 2014 War memories: vol.2, a collection of stories during World War II in the Philippines Cerbo, Carlito A.Jr. College of Arts and Sciences
UCASM002444 NX 180.F4 F46 2014 Feminest: history and poems of the women in literary arts College of Arts and Sciences
UCASM002445 DS 689 S27 V46 2011 Sapang Palay : hacienda, urban resettlement and core of the city of San Jose Del Monte, Bulacan Venerecion, Jaime B. College of Arts and Sciences
UCASM002446 CD 2213 P67 2016 Professionalizing archiving in the Philippines : a documentation of four National Archives Congresses College of Arts and Sciences
UCASM002447 DS 688.P19 B33 2015 The Magalang book : the historical life and culture of a Kapampangan town (1605-2015) Bartoro, Louie Aldrin L. College of Arts and Sciences
UCASM002448 PL 6183.6 T84 2012 Tuglung : a Kapampangan journal College of Arts and Sciences
UCASM002449 DS 689 M24 M34 2014 Manila : selected papers of the 23rd annual Manila Studies Conference, August 7- 9, 2014 College of Arts and Sciences
UCASM002450 PL 6058.8 L86 2014 Paunang salita : pieces of a teacher's mind Lumbera, Bienvenido College of Arts and Sciences
UCASM002451 BL 2130 S58 2015 Shuntug : mga kabundukan sa kasaysayan at kalinangang Pilipino College of Arts and Sciences
UCASM002452 DS 686.2 B46 A3 2015 Rites of passage: the late American regime in the Philippines, the Japanese occupation, independence day 1946 Benitez, Josefa Castro College of Arts and Sciences
UCASM002453 PZ 8.1.M296 M43 2013 Mga kaalamang-bayan ng Cordillera: is-torya shi Tubday, is-istolya id Sagada, a-apoh ad Ifugao : (may kauukulang salin sa Filipino) College of Arts and Sciences
UCASM002454 PL 6058 A46 2014 Si Balagtas at ang panitikan para sa kalayaan Almario, Virgilio S. College of Arts and Sciences
UCASM002455 M 1578 A94 2007 Mga Awiting bayan para sa korong Pilipino : 15 new choral works and arrangements in various Philippine languages College of Arts and Sciences
UCASM002458 PL 5546 R48 A44 2013 Panitikan ng rebolusyon (g1896) : isang paglingon at katipunan ng mga akda ni Bonifacio at Jacinto Almario, Virgilio S. College of Arts and Sciences
UCASM002459 PL 5533 L45 2013 Mga lektura sa panitikang popular College of Arts and Sciences
UCASM002460 PL 5875.6 P44 2015 Pagdakep sa ilahas : koleksyon ng mga bagong akda sa Kinaray-a College of Arts and Sciences
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>